• slider_01.jpg
  • slider_02.jpg
  • slider_03.jpg
ΛΙΣΤΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

VERTEX DENTAL - Ολλανδίας

www.vertex-dental.com

www.3Dsystems.com

www.nextdent.com

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΒΑΣΗΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

VERTEX DENTAL - Ολλανδίας

www.vertex-dental.com

www.3Dsystems.com

www.nextdent.com

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

DENTALFARM – Ιταλίας

www.dentalfarm.it

ΑΡΘΡΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΞΟ

ASA DENTAL – Ιταλίας

KEYSTONE - Αμερικής

www.asadental.it

www.keystoneind.com

ΓΥΨΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

MEGADENTAL - Γερμανίας

www.megadental.de

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

HORICO – Γερμανίας

www.horico.de

ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ & ΚΟΠΗΣ

HORICO – Γερμανίας

RESISTA – Ιταλίας

KEYSTONE - Αμερικής

www.horico.de

www.resista.it

www.keystoneind.com

ΔΟΝΗΤΕΣ ΓΥΨΟΥ

DENTALFARM – Ιταλίας

www.dentalfarm.it

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  (3D) ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

3D SYSTEMS

www.3Dsystems.com

www.nextdent.com

ΚΕΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΥΠΩΝ

KEMDENT - Αγγλίας

MEGADENTAL - Γερμανίας

www.kemdent.co.uk

www.megadental.de

ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

DENTALFARM – Ιταλίας

HANDLER – Αμερικής

CARLO DE GIORGI – Ιταλίας

www.dentalfarm.it

www.handlermfg.com

www.degiorgi.it

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ASA DENTAL – Ιταλίας

KEYSTONE - Αμερικής

www.asadental.it

www.keystoneind.com

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ - ΥΛΙΚΑ

MEGADENTAL - Γερμανίας

www.megadental.de

ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

MEGADENTAL – Γερμανίας

www.megadental.de

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

LASCOD – Ιταλίας

www.lascod.it

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

DENTALFARM – Ιταλίας

KEYSTONE – Αμερικής

3D SYSTEMS

www.dentalfarm.it

www.keystoneind.com

www.3Dsystems.com

www.nextdent.com

ΣΥΣΤΗΜΑ VITALLIUM ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

DEGUDENT – Γερμανίας

www.degudent.com

www.dentsplysirona.com

ΤΡΙΜΜΕΡ ΓΥΨΟΥ

DENTALFARM – Ιταλίας

HANDLER – Αμερικής

www.dentalfarm.it

www.handlermfg.com

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

RESISTA - Ιταλίας

DEDECO – Αμερικής

KEYSTONE – Αμερικής

www.resista.com

www.dedeco.com

www.keystoneind.com

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

DEDECO – Αμερικής

KEYSTONE – Αμερικής

www.dedeco.com

www.keystoneind.com

ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

BELLOTTI – Γερμανίας

DEDECO – Αμερικής

KEYSTONE – Αμερικής

PRODONT HOLLIGER – Γαλλίας

www.bellotti.de

www.dedeco.com 

www.keystoneind.com

www.prodont_holliger.com

ΦΡΕΖΕΣ CARBIDE / ΦΡΕΖΟΘΗΚΕΣ

HORICO – Γερμανίας

DEDECO – Αμερικής

KEYSTONE – Αμερικής

www.horico.de

www.dedeco.com

www.keystoneind.com

ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΠΟΚΗΡΩΣΗΣ

DENTALFARM – Ιταλίας

www.dentalfarm.it

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΕΡΟΤΟΡ/ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ

BIEN-AIR – Ελβετίας

www.bienair.com

ΨΗΚΤΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

BELLOTTI – Γερμανίας

KEYSTONE – Αμερικής

www.bellotti.de

www.keystoneind.com